Tải MISA Bamboo.NET 2020 R20.1 Phần mềm kế toán xã

Tải MISA Bamboo.NET 2020 R20.1

Tải MISA Bamboo.NET 2020 R20.1 Phần mềm kế toán xã 1

Bạn có thể Download phần mềm bằng rất nhiều nguồn khác nhau. Những dưới đây là Link tải phần mềm phiên bản ổn định nhất hiện nay

MISA Bamboo.NET 2020 là phần mềm kế toán xã, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán. Giúp kế toán xã, phường thực hiện các nghiệp vụ kế toán một cách dễ dàng, nhanh chóng như: Dự toán ngân sách, tiền mặt, tiền gửi, vật tư, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, lương…

Giao diện đăng nhập phần mềm MISA Bamboo.NET 2020
Giao diện đăng nhập phần mềm MISA Bamboo.NET 2020

Nếu bạn đang muốn chuyển đổi từ một hệ thống kế toán xã/phường thủ công sang một hệ thống “tự biết định khoản”, đơn giản và dễ sử dụng, triển khai nhanh, chuyên nghiệp hơn ngay cả đối với người chưa có nhiều kinh nghiệm về cả công nghệ thông tin và nghiệp vụ kế toán, thì MISA Bamboo.NET 2020 chính là sự lựa chọn hoàn hảo của bạn.

Đồng thời, còn kết nối với phần mềm quản lý tài sản QLTS.VN để trao đổi dữ liệu giúp kế toán không phải nhập liệu song song trên 2 phần mềm. MISA Bamboo.NET 2020 luôn cập nhật các Thông tư kịp thời:

 • Thông tư 70/2019/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã.
 • Thông tư 324/2016/TT-BTC Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.
 • Thông tư 342/2016/TT-BTC Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước.
 • Thông tư 343/2016/TT-BTC Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
 • Thông tư 344/2016/TT-BTC Quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, phường, thị trấn.
 • Thông tư 77/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nhà nước.
 • Quyết định 4377/QĐ-KBNN và 2899/QĐ-KBNN về việc ban hành quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.
 • Thông tư 45/2018/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý và tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.
 • Thông tư 103/2005/TT-BTC về tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán.
Giao diện nhập số dư ban đầu
Giao diện nhập số dư ban đầu

Tính năng mới phiên bản MISA Bamboo.NET 2020 R20

 • Kế toán yêu cầu Biểu số 11: Quyết toán chi ngân sách xã theo mục lục NSNN xem được số lũy kế để cơ quan chủ quản kiểm tra
 • Kế toán yêu cầu Biểu số 10: Quyết toán thu ngân sách xã theo mục lục NSNN xem được số lũy kế để cơ quan chủ quản kiểm tra
 • Kế toán kiến nghị chứng từ kết chuyển thu chi trong thời gian chỉnh lý và kết dư ngân sách xã trong thời gian chỉnh lý phần mềm mặc định để ngày chứng từ ngày của năm sau và ngày hạch toán là 31/12/năm hiện tại
 • Kế toán yêu cầu cho phép tự động sinh chứng từ kết chuyển Nợ TK 815/Có TK 137 từ bảng kê thanh toán tạm ứng trong thời gian chỉnh lý quyết toán
 • Kế toán muốn thông tin Thu NSNN hiển thị trên Biểu số 08: Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã (Mẫu TT344) khi tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách xã cố định cho từng chỉ tiêu
 • Kế toán yêu cầu bút toán kết chuyển thu, chi cuối năm không lấy số liệu chi chuyển nguồn sang năm sau
 • Kế toán yêu cầu in Biểu 120: Thực hiện thu, chi các hoạt động tài chính khác theo TT 343 theo đơn vị đồng để đáp ứng yêu cầu của đơn vị cấp trên
 • Kế toán yêu cầu in sổ tổng hợp thu, chi có bao gồm thời gian chỉnh lý để đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị
 • Kế toán yêu cầu in sổ S04a-X: Sổ thu ngân sách xã (mẫu dọc) bao gồm tháng chỉnh lý để đáp ứng yêu cầu của quản lý cấp trên
 • Kế toán yêu cầu báo cáo S04a-X mẫu dọc loại trừ bút toán kết chuyển cột ghi giảm để báo cáo lên đúng
 • Kế toán yêu cầu cho phép lập báo cáo tài chính để đáp ứng yêu cầu quản lý của đơn vị

Tính năng mới phiên bản MISA Bamboo.NET 2020 R19

Thay đổi thông báo hướng dẫn, đào tạo trên phần mềm

Thay đổi thông báo hướng dẫn, đào tạo trên phần mềm để người dùng tiếp cận nhanh hơn với các kênh tư vẫn hỗ trợ của MISA.

 • Thời điểm khách hàng quyết toán (01/01/N – 30/04/N), khi đăng nhập vào phần mềm, phần mềm sẽ hiển thị thông báo “Chương trình hỗ trợ quyết toán” ngay dưới góc phải màn hình –> Xem chi tiết –> Các vấn đề thường gặp khi quyết toán –> Chọn những mục đang quan tâm để được hướng dẫn chi tiết.

Đào tạo/giải đáp qua zoom miễn phí

Thay đổi kênh tư vấn “Hướng dẫn sử dụng zoom” sang “Đào tạo/giải đáp qua zoom miễn phí” và sắp xếp lại trên.

Kể từ phiên bản R19, khi đăng nhập vào phần mềm, khi có vướng mắc trong quá trình sử dụng hoặc mong muốn học phần mềm, anh/chị chọn mục Tư vấn sử dụng và lựa chọn các kênh hỗ trợ sau:

 • Hướng dẫn sử dụng online
 • Cộng đồng hỗ trợ miễn phí
 • Đào tạp/giải đáp qua Zoom miễn phí
 • Học MISA online
 • Diễn đàn hỗ trợ MISA
 • UltraViewer
 • Tổng đài tư vấn MISA SUPPORT (3.000đ/phút)

Yêu cầu bổ sung thông tin khi khách hàng xác nhận thỏa thuận sử dụng

 • Phần mềm bổ sung thông tin khi khách hàng xác nhận thỏa thuận sử dụng phần mềm để tăng thêm tính bảo mật và tính pháp lý.

Một số tính năng chính của phần mềm kế toán xã MISA Bamboo.NET 2020

Nghiệp vụ dự toán ngân sách:

 • Theo dõi chặt chẽ quy trình lập, nhận, rút và đối chiếu dự toán ngân sách tại kho bạc hàng tháng, hàng quý, hàng năm.
 • Đáp ứng các nghiệp vụ liên quan đến cam kết chi theo thông tư 40/2016/TT-BTC hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.
 • Đáp ứng nghiệp vụ nhận dự toán, sử dụng và thanh quyết toán ngân sách theo từng chương trình mục tiêu, dự án.

Tạo mẫu dự toán
Tạo mẫu dự toán thu theo nội dung kinh tế.

Nghiệp vụ tiền mặt:

 • Cho phép theo dõi chi tiết tiền gửi chi tiết đến từng tài khoản Ngân hàng, Kho bạc.
 • Theo dõi tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền gửi tại đơn vị tại bất kỳ thời điểm nào.

Phiếu thu tiền
Tải MISA Bamboo.NET 2020 – Giao diện phiếu thu tiền mặt.

Nghiệp vụ tiền gửi

 • Cho phép theo dõi chi tiết tiền gửi chi tiết đến từng tài khoản Ngân hàng, Kho bạc.
 • Theo dõi tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền gửi tại đơn vị tại bất kỳ thời điểm nào.

Phiếu chuyển tiền nội bộ
Phiếu chuyển tiền nội bộ.

Nghiệp vụ vật tư, công cụ dụng cụ:

 • Theo dõi, quản lý, nắm bắt chi tiết, nhanh chóng số lượng nhập, xuất, tồn vật tư, CCDC tại mỗi thời điểm.
 • Cho phép kiểm soát số lượng CCDC sử dụng theo từng phòng ban.

Phiếu ghi tăng
Phiếu ghi tăng vật tư, công cụ dụng cụ.

Nghiệp vụ tài sản cố định (TSCĐ):

 • Quản lý chi tiết đến từng TSCĐ theo từng phòng ban sử dụng.
 • Phản ánh chính xác tình hình tăng, giảm và điều chỉnh giá trị TSCĐ.
 • Tự động tính hao mòn TSCĐ.

Phiếu điều chỉnh tài sản cố định
Phiếu điều chỉnh tài sản cố định.

Nghiệp vụ lương:

 • Cho phép lập bảng lương, tự động hạch toán bút toán tính chi phí lương, BHXH, BHYT và khấu trừ thuế TNCN.
 • Cho phép trả lương qua tài khoản Ngân hàng, Kho bạc.
 • Hỗ trợ theo dõi trả lương và thanh quyết toán tiền lương chi tiết theo từng cán bộ.

Bảng lương
MISA Bamboo.NET 2020 hỗ trợ lập bảng lương.

Nghiệp vụ khác:

 • Tự động thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ.
 • Cho phép khóa sổ kế toán cuối kỳ.

Yêu cầu hệ thống:

Yêu cầu phần cứng:

 • Máy tính: Bộ vi xử lý Intel Dual Core hoặc cao hơn.
 • Bộ nhớ trong (RAM): 1GB trở lên.
 • Đĩa cứng: 3 GB trống hoặc nhiều hơn.
 • Màn hình: Độ phân giải 1024×768 hoặc tốt hơn.
 • CD-ROM tốc độ 12x hoặc cao hơn.
 • Sound card, loa (dùng để xem phim hướng dẫn).

Yêu cầu phần mềm

 • Hệ điều hành: Windows 7/Vista/Windows XP SP2/Windows Server 2003 SP1 hoặc mới hơn.
 • Bộ gõ tiếng Việt UniKey.

MISA Bamboo.NET 2020 giúp nhân viên kế toán xã, phường thực hiện nghiệp vụ kế toán một cách dễ dàng, nhanh chóng, tiết kiệm đáng kể thời gian, công sức.

3,3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành: MISA
 • Version: R20.1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 420,6 MB
 • Lượt xem: 17.405
 • Lượt tải: 15.427
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 7/8/8.1/10/11

Các Hình Ảnh Về MISA Bamboo.NET 2020 R20.1 Phần mềm kế toán xã

 MISA Bamboo.NET 2020 R20.1 Phần mềm kế toán xã

MISA Bamboo.NET 2020 R20.1 Phần mềm kế toán xã (hình minh họa)

Tra cứu thêm kiến thức về MISA Bamboo.NET 2020 R20.1 Phần mềm kế toán xã tại Wikipedia

Bạn hãy xem thêm nội dung về MISA Bamboo.NET 2020 R20.1 Phần mềm kế toán xã từ trang Wikipedia tiếng Việt.

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #MISA #BambooNET #R201 #Phần #mềm #kế #toán #xã, MISA Bamboo.NET 2020 R20.1 Phần mềm kế toán xã, download.com.vn

Các câu hỏi về MISA Bamboo.NET 2020 R20.1 Phần mềm kế toán xã

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê MISA Bamboo.NET 2020 R20.1 Phần mềm kế toán xã hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3

Bài viết MISA Bamboo.NET 2020 R20.1 Phần mềm kế toán xã ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết MISA Bamboo.NET 2020 R20.1 Phần mềm kế toán xã Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share.

Nếu thấy bài viết MISA Bamboo.NET 2020 R20.1 Phần mềm kế toán xã rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!